Palveluasumisen lisäksi palvelutarjontaamme kuuluu tukiasuminen sekä intervalli hoitojaksot mielenterveyskuntoutujille. Palveluasumisen ja pitkäaikaiskuntoutuksen tavoitteena on elämässä tarvittavien taitojen ylläpitäminen ja edistäminen siten, että toimintakyky säilyy mahdollisimman hyvänä, tai palautuu tasolle, jolta voidaan lähteä yhdessä rakentamaan itsenäisempää elämää.

Toimintakyvyn ja itsenäisen arjesta selviytymisen taitojen tukemiseksi asukkailla on mahdollisuus osallistua talon päivittäisiin askareisiin omien voimavarojen ja kiinnostusten mukaisesti. Palvelukodin asukkailla on mahdollisuus ulkoilla itsenäisesti, tai hoitajan kanssa päivittäin. Hoitajat tukevat ja kannustavat asiakkaita myös itsenäiseen liikkumiseen ja harrastustoimintaan palvelukodin ulkopuolella. Lisäksi vierailemme erilaisissa tapahtumissa ympäri vuoden. Esimerkiksi elokuvat, teatteri, musiikki keikat, urheilutapahtumat, perinnejuhlat ja muut vastaavat kuuluvat olennaisesti toimintaamme.

Kaikki asukkaamme eivät aina halua lähteä tapahtumiin, joten tuomme tapahtumia säännöllisesti myös Jäälin Palvelukodille.

Toiminnalliset ryhmät

Asukkailla on mahdollisuus osallistua ryhmätoimintaan ja retkiin. Ryhmätoimintaa järjestetään sekä palvelukodin tiloissa että palvelukodin ulkopuolella. Viriketoiminnan ja toimintaryhmien sekä retkien suunnittelussa on huomioitu asiakkaiden kuntoutustarpeita ja toimintakykyä. Ryhmiin asukkaat ohjautuvat voimavarojen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Ryhmiin osallistumisen tavoitteena on mm. vahvistaa itsenäisen elämän taitoja, sosiaalisuutta ja ylläpitää tuntumaa ympäröivään yhteiskuntaan sekä vastuun ja velvollisuuden opettelu. Lisäksi tavoitteena on löytää iloa liikkumiseen, löytää elämään sisältöä ja vaihtelua ja luoda onnistumisen tunteita.

Jäälin Palvelukodilta teemme säännöllisesti myös pidempiä mökkireissuja, kalaretkiä mm. Hossaan ja Norjaan, käymme laskettelemassa esim. Iso-Syötteellä, retkeilemässä luonnonpuistoissa ja niin edelleen