Toimintaympäristö ja tilat

Jäälin Palvelukoti sijaitsee luonnon keskellä kauniin Jäälinojan varrella. Palvelukodissa on tilaa 18 asukkaalle. Jäälin palvelukoti on sijainnut koko toiminnan ajan Oulun kaupungin Jäälin kylällä samoissa tiloissa. Tämä on osaltaan tuonut asukkaille turvallisuutta ja jatkuvuutta, joka auttaa kuntoutustyön onnistumisessa. Pihapiiriin kuuluu kolme erillistä omakotitaloa. Palvelukodilla on myös pienryhmäasunto ja tukiasuntoja läheisellä Laivakankaan asuntoalueella.

Palveluksessamme on

  • Yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri
  • Psykiatri
  • Psykiatrian erikoissaaraanhoitajat
  • Mielenterveyshoitaja
  • Mielenterveystyöhön erikoistuneet lähihoitajat
  • Sosionomi
  • Kodinhoitaja
  • Kuntoutuksen ohjaaja
  • Sosiaali- ja terveysalan harjoittelijoita

Teemme yhteistyötä sairaaloiden, sosiaalitoimistojen, mielenterveyskeskusten, seurakuntien, yhdistysten ja omaisten kanssa. Jäälin Palvelukodin tukipalveluja ovat esim. seurakuntien palvelut, fysioterapia, laboratoriopalvelut, röntgen, hammashoito ja kuljetuspalvelut.